top of page
_edited.jpg

ПРАЗНИЧЕН ПОПУСТ ДО 17 ЈАНУАРИ -

VERIFI NIPT TEST ОД 23 990 ДЕН!

  

 

1️⃣ Verifi (анеуплоидии на хромозоми 13, 18, 21, X, Y)

 • од 3̵1̵ ̵0̵0̵0̵ ̵д̵е̵н̵ на 23 990 ден

2️⃣ Verifi Del (анеуплоидии на хромозоми 13, 18, 21, X, Y и синдроми на микроделеции)

 • од 3̵4̵ ̵0̵0̵0̵ ̵д̵е̵н̵ на 27 990 ден

3️⃣ Verifi Plus (анеуплоидии на сите хромозоми)

 • од 3̵4̵ ̵0̵0̵0̵ ̵д̵е̵н̵ на 27 990 ден

4️⃣ Verifi Del Plus (анеуплоидии на сите хромозоми и синдроми на микроделеции)

 • од 3̵6̵ ̵0̵0̵0̵ ̵д̵е̵н̵ на 29 990 ден

КАКОВ ТЕСТ Е ПРЕНАТАЛНИОТ ТЕСТ VERIFI?

Verifi детектира хромозомски абнормалности кои може да влијаат на здравјето и понатамошниот развој на бебето – нумерички абнормалности, односно зголемен или намален број на цели хромозоми, како и структурни абнормалности, односно отсуство на поголеми региони од хромозомите.

 

Хромозомите во поголем или помал број се нарекуваат анеуплоидии, а отсуствата на поголеми хромозомски региони се нарекуваат микроделеции. Сите овие се манифестираат со психо-физички нарушувања со различен степен на сериозност.

Се детектираат анеуплоидии на сите човечки хромозоми, како што се Down syndrome, Edwards syndrome, Patau syndrome, Turner syndrome, Klinefelter syndrome, Тriple X syndrome и така натаму.

 

Од микроделециите вклучени се делецијата 22q11.2 (DiGeorge syndrome) делецијата 1p36, делеција 15q11.2 (Angelman syndrome/Prader-Willi syndrome), делецијата 5p- (Cri du chat syndrome), делецијата 4p- (Wolf-Hirschhorn syndrome).

ЗОШТО VERIFI E ПОДОБАР ОД ДРУГИТЕ NIPT ТЕСТОВИ?

 • поголема специфичност и сензитивност

 • ниска стапка на лажно-позитивни резултати (0.12%)

 • ниска стапка на лажно-негативни резултати (0.02%)

 • најниска стапка на неуспешност vs други комерцијални тестови (0.1%)

 • се прави и со многу низок процент на феталната фракција (мин. 1.4-2.7%)

 • не зависи од BMI, етничка припадност или примерок од таткото

 • може да се направи уште во 10-тата недела од бременоста

 • резултатите се добиваат за ~7 работни денови

 • недвосмислени резултати - позитивен или негативен

 • безбеден и неинвазивен

OОСОБЕНО СЕ ПРЕПОРАЧУВА ЗА:

 • напредна мајчинска возраст (над 35 години за единечна бременост и над 32 за близначка бременост)

 • позитивен пренатален скрининг

 • ултразвук кој открива абнормалности во феталниот раст и/или развој

 • лична или семејна историја на некоја од испитуваните генетски абнормалности

За МИРНА И СПОКОЈНА БРЕМЕНОСТ дојдете во:

👩‍⚕️ 🩺 ⚕️ ZAN MITREV CLINIC

Е-mail: genetskalab@zmc.mk

Број: +389 70 285 751

🔬 👩🏻‍🔬 🧪 ZAN MITREV LABS

E-mail: info@zml.mk

Број: +389 2 2650 103

verifi-logo1.png
bottom of page